خرید زمین در محمدشهر10000متر

کدفایل:41480

مساحت کل:10000متر سند:6دانگ قیمت متری:400/000هزارتومان

شماره تماس:09202020444