خرید زمین در شهریار10760متر

کد فایل: 34930 متراژ کل زمین: 10760
آب: دارد
برق: 50 آمپر ،
نوع کاربری: کشاورزی گاز: در دست اقدام
وضعیت سند: 6 دانگ
شماره تماس:09202020444
قیمت