خرید زمین در شهرک صنعتی نظرآباد2520متر

کد فایل: 36983

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 2520 برق: کارگاهی گاز: داردتعداد خط تلفن: دارد وضعیت سند: دفترچه