خرید زمین در شهرک صنعتی عباس آباد5000متر

کد فایل:41817

5000متر زمین+آب:شهرک+سند: دفترچه ایی+دارای نگهبانی

دارای مجوز ساخت 8000مترمربع زیربنا در 2طبقه فندانسیون ریخته شده

قیمت:2/300میلیارد تومان

شماره تماس:09202020444