خرید زمین در شهرک صنعتی جمال آباد10000متر

کد فایل: 18839

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 10000 ، آب: ندارد برق: درخواست شده ، نوع کاربری: فلزی ، تعداد خط تلفن: 3 وضعیت سند: قراردادی