خرید زمین در شهرقدس1907متر

کدفایل:41749/امکانات کامل/سند:تک برگ/ ملک دو کله می باشد- چهاردیواری می باشد /

شماره تماس:09202020444

قیمت: متری 10میلیون تومان