خرید زمین در شمس آباد1000متر

کدفایل:10792

متراژ

۱۰۰۰

واقع در شمس اباد تهران ازدگان داخل چهار دیواری اب برق گاز سند مادر

شماره تماس:09202020444