خرید زمین در شادآباد9500متر

کد فایل: 34976 متراژ کل زمین: 9500
برق: دارد
وضعیت سند: 6 دانگ
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی