خرید زمین در جاده قدیم کرج1120متر

کد فایل: 18716

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 1120 آب: دارد برق: 32 آمپر ، نوع کاربری: صنعتی گاز: دارد تعداد خط تلفن: 3وضعیت سند: شش دانگ