خرید زمین در جاده ساوه1500000متر

کد فایل: 36839 ، جاده ساوه ، متراژ کل زمین: 1500000 ، آب: چاه برق: 100 آمپر ، گاز: دارد ، وضعیت سند: شش دانگ

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی