خرید زمین در جاده ساوه 150000متر

کد فایل: 35016 ، کل زمین: 150000
نوع کاربری: صنعتی
وضعیت سند: دارد
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی