خرید زمین در تهرانسر 270متر

کدفایل:41883/ مساحت کل:270متر/ سند:دارد/

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی