خرید زمین در باغستان شهریار45480متر

کدفایل:41906/مساحت کل:45480متر/سند تک برگ/دارای دستور نقشه/36000متر اداری در 3طبقه/قیمت:متری 10میلیون تومان/شماره تماس:09202020444/