خرید زمین در اصفهان8053متر

کدفایل: 41775

سند:شاهنشاهی

هر متر 550تومان+فاصله تا دروازه شیراز 15قیقه+فاصله تا شهرک صنعتی سه راهی مبارکه 3دقیقه+فاصله با مجتمع ویلایی 20دقیقه+بر جاده مبارکه 60متر+بر جاه شیراز 141متر مناسب جایگاه پمپ بنزین 7هنه مغازه تا یک رستوران و تاسیسات جانبی+چند سردخانه+ سه راهی مبارکه روبروی پلیس راه اصفهان شیراز ر حاشیه ملک با سرنشین

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی