خرید زمین در اشتهارد11هزار متر

کد فایل: 36936 ،

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 11000