خرید زمین در اسلامشهر9000متر

کد فایل: 37463

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 9000