خرید زمین در اسلامشهر5900متر

کد فایل: 21736 ،
متراژ کل زمین: 5900 ،
نوع کاربری: صنعتی ،
وضعیت سند: 6 دانگ
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی