خرید زمین در اسلامشهر13000متر

کد فایل: 37171

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

، متراژ کل زمین: 13000 آب: چاه و شهر ، برق: 100 آمپر سه فازگاز: دارد تعداد خط تلفن: دارد ، وضعیت سند: شش دانگ