خرید زمین در احمدآباد10000متر

کد فایل: 36898 ،

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 10000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: چاه برق: 100 آمپر ،مساحت اداری: 300 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 4 ،