خرید زمین در احمدآباد مستوفی5600متر

کد فایل: 37286

متراژ کل زمین: 5600

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

آب: ندارد برق: ندارد