خرید زمین در احمدآباد مستوفی4200متر

کد فایل: 19169

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 4200 آب: چاه ، متراژ سوله: 150برق: 3 فاز- ، وضعیت سند: 6 دانگ