خرید زمین در احمدآباد مستوفی1250متر

کدفایل:41910/ کاربری:صنعتی و تفریحی/ سند:6دانگ/ قیمت: متری: 1/600میلیون تومان/تلفن:09193352763/