خرید زمین در اتوبان قم 50000متر

کد فایل: 37133

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 50000 ، وضعیت سند: شش دانگ ،