خرید زمین در اتوبان خلیج فارس

کدفایل:42010

مساحت کل:3000متر دارای 9کنتور برق بنای قدیمی:1200متر سند:شاهنشاهی

قیمت:5/500/000/000میلیارد تومان

مشاور شما:آقای فرامرز گنجی

شماره تماس:09190784486