خرید زمین در آزادگان 2200متر

کدفایل:41892/ برق تک فاز/سند اوقافی/زمین چهاردیواری میباشد/قیمت:متری 2میلیون تومان/شماره تماس:09202020444/