خرید زمین درکمالشهر کرج 10000متر

کد فایل: 18819

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 10000 وضعیت سند: 6 دانگ