خرید زمین جاده مخصوص کرج

خرید زمین جاده مخصوص کرج

کد ملک :۳۷۴۳۴

مساحت کل :۵۰۰ / مساحت سالن: /مساحت دفتری:۳۰ /سرایداری:

برق :  دارد ۳ فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فروش زمین جاه مخصوص کرج ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین مخصوص کرج,خرید زمین ,خرید فروش زمینشهید لشکری,خریدفروش زمین مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص ,فروش زمین شهید لشکری فروش زمین,فروش زمین,خرید زمین جاده مخصوص کرج شهید لشکری,