خرید زمین جاده مخصوص کرج

املاک صنعتی فتح

خرید زمین جاده مخصوص کرج

کد ملک :۳۷۴۱۰

مساحت کل : ۳۲۵

ملک چهار دیواری

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :متری ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فروش زمین جاده مخصوص ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید مخصوص کرج,خرید زمین ,خرید فروش زمین مخصوص شهید لشکری,خریدفروش زمین جاده مخصوص,فروش زمین مخصوص,فروش زمین مخصوص فروش مخصوص کرج,فروش جاده مخصوص کرج شهید لشکری