خرید زمین تهرانسر

خرید زمین تهرانسر

کد ملک :۳۸۰۵۸

مساحت کل : ۴۸۰

قیمت کل :متری ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلفن تماس: 09202020444

فروش زمین تهرانسر، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین جاده مخصوص کرج تهرانسرخریدفروش زمین شهید لشگری تهرانسر,فروش زمین تهرانسر,فروش زمین جاده مخصوص کرج تهرانسر                                                                                                     ,