خرید زمین تجاری مخصوص کرج

خرید زمین تجاری مخصوص کرج

کد ملک :۳۸۶۶۴

مساحت کل :۶۵۰۰

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

موقعیت تجاری
قیمت کل :۲۰میلیارد
فروش زمین جاده مخصوص کرج ، فروش جاده مخصوص,خرید زمین ،خرید زمین شهید لشگری خرید فروش زمین جاده مخصوص کرج,خریدفروش زمین مخصوص,فروش زمین شهید لشگری,فروش زمین جاده مخصوص کرج