خرید زمین تجاری تهران

خرید زمین تجاری تهران

کد ملک :۳۷۹۵۶

مساحت کل : ۵۲۰۰۰

دارای ۳۲۰۲ متر بنای قدیمی

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خریدزمین تجاری تهران,خریدزمین تجاری تهران,خرید زمین تجاری تهران,خرید زمین تجاری تهران,سالنزمین تجاری تهران ,زمین تجاری تهران