خرید زمین بر جاده سعیدآباد500000متر

کد فایل: 19152

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 500000