خرید زمین افسریه12000متر

کد فایل: 34837 ، متراژ کل زمین: 12000
آب: دارد برق: 3 فاز ،
نوع کاربری: صنعتی گاز: دارد تعداد خط تلفن: دارد وضعیت سند: منگوله دار
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی