خرید زمین اتوبان کرج و نظرآباد20هزارمتر

کدفایل:41930/برق 3فاز/دارای چاه و کانال آب/مزروعی/3هزار متر گلخانه/قیمت:12میلیارد تومان/شماره تماس:09202020444/