خرید زمین اتوبان همت 2700متر

کد فایل: 34859 متراژ کل زمین: 2700
 نوع کاربری: درمانی
وضعیت سند: 6 دانگ
شماره تماس:09202020444
قیمت :کارشناسی