فروش زمین آزادگان

فروش زمین آزادگان

برق: تک فاز

سند: اوقاف

شماره تماس:09202020444

تلفن تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱

خرید زمین,فروش زمین, خرید زمین آزادگان,فروش زمین آزادگان

خرید زمین,خرید زمین صنعتی,خرید آزادگان,خرید زمین آزادگان,خرید زمین صنعتی آزادگان,زمین آزادگان,فروش زمین آزادگان,فروش زمین

این مطلب یا آگهی رو هم بخون  فروش زمین یافت آباد