خرید زمین جاده قدیم کرج

خرید رمین جاده قدیم کرج

کد ملک : ۳۸۰۵۰

مساحت کل :۸۰۰ /نوع کاربری: کشاورزی  /

  آب: دارد  /سند: منگوله دار

قیمت کل: کارشناسی

تلفن تماس: 09202020444

فروش زمین جاده قدیم کرج ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین جاده قدیم کرج,خریدفروش زمین جاده قدیم کرج,فروش زمین جاده قدیم کرج,فروش زمین جاده قدیم کرج، فروش زمینجاده قدیم کرج                                                                                                     ,