خرید رستوران در قشم 180متر

خرید رستوران

کدفایل:41374

مساحت کل:180 سند:دارد

قیمت کل:1/500/000/000میلیارد تومان

شماره تماس:09202020444