خرید تعمیرگاه شرق تهران

املاک

خرید تعمیرگاه شرق تهران

کد ملک :۳۸۸۵۱

مساحت کل :۳۰۰۰ / مساحت سالن:۳۰۰۰ /مساحت دفتری:دارد /سرایداری:دارد

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

مناسب نمایندگی خودرو
قیمت کل :۱۱۲میلیارد
فروش تعمیرگاه همت شرق تهران ، فروش تعمیرگاه شرق تهران خرید فروش و خرید تعمیرگاه شرق تهران,فروش تعمیرگاه شرق تهران