خرید تجاری چهارراه یافت آباد

soleleh-site

خرید تجاری چهارراه یافت آباد

مساحت کل:۵۸۰۰ متر

مساحت سالن:۸۰۰ متر 

دارای:سند ۶دانگ 

شماره تماس:09202020444

قیمت کل:کارشناسی

تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱

کدملک:۳۷۲۱۷

خرید,خریدکاراژ,خریدتجاری,خریدگاراژ یافت آباد,خرید تجاری یافت آباد,تجاری یافت آباد,گاراژ یافت اباد,خرید چهارراه یافت آبادگاراژ چهاراه یافت آباد,تجاری چهارراه یافت آباد