خرید تجاری چهارراه یافت آباد

soleleh-site

خرید تجاری چهارراه یافت آباد

مساحت کل:۵۸۰۰ متر

مساحت سالن:۸۰۰ متر 

دارای:سند ۶دانگ 

شماره تماس:09202020444

قیمت کل:کارشناسی

تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱

کدملک:۳۷۲۱۷

خرید,خریدکاراژ,خریدتجاری,خریدگاراژ یافت آباد,خرید تجاری یافت آباد,تجاری یافت آباد,گاراژ یافت اباد,خرید چهارراه یافت آبادگاراژ چهاراه یافت آباد,تجاری چهارراه یافت آباد

این مطلب یا آگهی رو هم بخون  خرید زمین احمد آباد مستوفی