خرید تجاری واداری کرج

کدفایل:42082

مساحت کل:1815 مساحت سالن:690متر تجاری پایانکار:دارد

قیمت:کارشناسی

مشاور شما:آقای الیاسی

شماره تماس:09190871693