خرید تجاری در جاده مخصوص56 متر

کد فایل: 37012

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 3200 آب: شهری متراژ سوله: 56 برق: 3فاز120آمپر گاز: فشارقوی پست گاز تعداد خط تلفن: 4خط دارد وضعیت سند: 6دانگ ،