خرید تالار در خیابان تهران نو400متر

کد فایل: 37328

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 400