خرید باغ در مشکین شهرکرج2000متر

کد فایل: 37345

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 2000 آب: دارد برق: دارد ، نوع کاربری: باغ وضعیت سند: 6دانگ ،