خرید باغ در اطراف کرج تا هشتگرد | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر

املاک
خریدار باغ در اطراف کرج تا هشتگرد با قیمت
از ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ متر
ترجیحاً چهار باغ
آقای علی نژاد
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۴۴۵۸۶