خرید انبار و سوله جاده واوان

خرید انبار و سوله جاده واوان

کد ملک :۳۷۹۱۱

مساحت کل :۱۳۰۰ / مساحت سالن: ۶۰۰/مساحت دفتری:۳۵ /سرایداری:

برق :  داردتک فاز       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :متری ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان

خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده واوان,خرید سالن واوان,خرید سوله جاده واوان,خرید سالن سوله  واوان ,سالن سوله جاده واوان,سالن جاده واوان ,سوله واوان