خرید انبار و سوله اتوبان ساوه

خرید انبار و سوله اتوبان ساوه

کد ملک :۳۸۴۴۰

مساحت کل :۲۲۰۰۰ / مساحت سالن:۳۵۰۰ /مساحت دفتری: دارد/سرایداری:دارد

برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد۵خط     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

قیمت کل :۱۳ میلیارد

شماره تماس: 09202020444

خرید انبار اتوبان ساوه ,خرید انبار ,خریدانبار اتوبان ساوه,خرید انبار و سوله اتوبات ساوه,انبار جاده مخصوص رج,خرید انبار ,خریدانبار خرید انبارو سوله،خرید انبار,خریدانبار اتوبان ساوه