خرید انبار شهید رجایی

خرید انبار شهید رجایی

کد ملک :۳۹۲۴۱

مساحت کل :۲۴۶۳ / مساحت دفتری:۲۵ /سرایداری:۲۹

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

ملک ۳بر میباشد.
قیمت کل :متری ۱۰میلیون

تلفن تماس: 09202020444

خرید انبار شهید رجایی,خرید انبار شهید رجایی گمرک جنوب,خرید انبارر,انبار انبار شهرری ، اجاره انبار شهرری ترانسفورجنوب  تهران گمرک,خرید انبار,خرید انبار شهید رجایی گمرک جنوب