خرید انبار جاده مخصوص کرج

خرید انبار جاده مخصوص کرج

کد ملک :۳۹۱۵۵

مساحت کل : ۳۸۰۰۰

برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

قیمت کل :متری ۱/۲۰۰میلیون

تلفن تماس: 09202020444

خرید انبار جاده مخصوص ,خرید  انبار ,خرید انبار جاده مخصوص کرج,خرید جاده مخصوص کرج,انبار جاده مخصوص,انبار جاده مخصوص کرج,انبار جاده مخصوص کرج، جاده مخصوص(شهید لشکری)