خرید انبار۲۰۰۰متری جاده مخصوص

خرید انبار۲۰۰۰متری جاده مخصوص

مساحت کل: ۲۰۰۰ متر مربع

مساحت سالن: ۱۵۰۰ متر مربع

شماره تماس:09202020444

12 آبان 1395 1:45 ب.ظ